مدیریت صادرات

معرفی شرکت مدیریت صادرات

شرکت مدیریت صادرات یابه اصطلاح (EMC ) یکی ازانواع واسطه های صادراتی است که به شما کمک می کند وارد بازارهای هدف (افغانستان وآسیای میانه و…) شوید ودرراستای افزایش صادارت کالای شما یاخدماتتان دربازارهای صادراتی خارجی عمل کند.

شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم ازسال 1378 هجری شمسی فعالیتهای خود را درزمینه تجارت وخدمات توسعه صادرات بین کشورایران وافغانستان آغازنمود وسالیانه حدود بیست میلیون دلارخرید کالاوخدمات توسعه صادرات وغیره ازایران به افغانستان راانجام داده است .این شرکت با20سال سابقه درخشان وارتباط های گوناگون اقتصادی دراموربازرگانی وخدمات توسعه صادرات که حاصل سالها تجربه ارزنده وشناخت بیوگرافی اشخاص بااعتبارواعتماد دربازارهای هدفمندمی باشد آمادگی انتقال تجارب این سرمایه های ارزشمند درجهت بهبود فضای کسب وکار وشرکت های بازرگانی فعالین اقتصادی ،‌خدمات فنی مهندسی وتکنولوژی می باشد.

شرکت مدیریت صادرات راه ابریشم مانندیک دپارتمان فروش صادراتی برای شما عمل می کند وباتوجه به شرایط ونیازبازارهای هدف می تواند تمام یابخشی ازفعالیتهای صادراتی شمارا برعهده بگیرد وهم می تواند نقش AGENT (نماینده ) شما دربازارهای صادراتی خارجی باشد بطوری که دربازارهدف حضورپیداکرده وبارصد بازار بدنبال جذب مشتریان خارجی می باشد ولی بانام شرکت تولید کننده اصلی فعالیت می نماید.دراین حالت شرکت مدیریت صادرات قیمت کالای صادراتی را دربازارهای هدف خارجی به تولید کننده پیشنهاد می دهد ولی تصمیم درمورد قیمت نهایی توسط تولید کننده گرفته می شود .

شرکت مدیریت صادرات نباید باشرکتهای بازرگانی که معمولاً به دنبال پیداکردن مشتری خارجی هستند وهیچ تعهدی به تولید کننده ندارند اشتباه شود تعهد درقبال حفظ رابطه بلند مدت باتولید کننده ومصرف کنندگان ماهیت شرکت مدیریت صادرات ( راه ابریشم ) را ازسایر واحد ها متمایز می کند

خدمات قابل ارائه توسط شرکت مدیریت صادرات راه ابریشم 

مشاوره اقتصادی

* تحلیل بازار

* تحقیق وتوسعه بازار (R&D)

* نیازسنجی بازار

* بازارسازی

* بازاریابی و فروش

* برندینگ

* دیجیتال مارکتینگ

* تبلیغات تخصصی و موثر

* حضور فعال در نمایشگاهها و همایشهای فعال

* رصد بازارهای رقیب

* سفرهای تجاری