بازرگانی

شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم ازسال تاسیس (1378)بدین سودرحوزه های مختلف همچون:محصولات پتروشیمی، صنایع غذایی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی(سیمان، لوازم برق ساختمان)خشکبار، فرش، صنعت پلاستیک وظروف یکبارمصرف، قطعات موتورسیکلت، کودهای شیمیایی کشاورزیو…دربخش بازرگانی فعالیت نموده است.
درحال حاضراین شرکت باتوسعه روزافزون فعالیت هایش وهمگام شدن باصنعت تجارت الکترونیک به یکی ازمراکزبرترارائه کننده خدمات وتامین کننده نیازمندی های تجار، تولیدکنندگان وفعالین اقتصادی هم دربخش دولتی وهم دربخش خصوصی دربازارهای افغانستان.آسیای میانه.وآلمان تبدیل شده است.
شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم سالیانه بیش از5میلیون دلارصادرات ازایران به بازارهای افغانستان رادربخش بازرگانی خودوهمچنین سالیانه حدود20میلیون دلاردربخش های مدیریت صادرات وخدمات توسعه صادرات برای شرکت های خارجی انجام می دهد.
این مجموعه بابیش ازدودهه فعالیت درخشان وآشنایی کامل ازبازارهای هدف صادراتی درکشورهای مختلف همیشه تلاش نموده باصداقت، مسعولیت پذیری، تعهددرعمل وبااشتراک گذاشتن دانش وتجربیات به عنوان پل ارتباطی حقیقی بین عرضه کنندگان.تقاضاکنندگان.کارخانجات و…برای توسعه اقتصاد، رونق تولیدوکارآفرینی و اشتغال زایی ودستیابی به آرمان ها وهدف های ارزشمنددرحدتوان که وظیفه اجتماعی خودمی داند گام های موثری بردارد